Text

Skatt og avgift

Text

Bokettersyn, arbeidsgiverkontroller, klage på ligningen og tvister mot skatteetaten.


Norge har kompliserte skatte – og avgiftsregler. Det er derfor viktig at man er klar over hvilke rettigheter og plikter man overfor skattemyndighetene.


Skatteetaten foretar en mengde kontroller av deg som privatperson og/eller din bedrift gjennom hele året. Slike kontroller kan for eksempel være bokettersyn hvor skatteetatens revisorer går gjennom regnskapet til din bedrift.


Også begrensede kontroller foretas av skatteetaten. For eksempel kan enkelte poster i din selvangivelse eller regnskap blir kontrollert. Slike kontroller kan du både som privatperson og din bedrift bli utsatt for.


Dersom skattemyndighetene gjennom disse kontrollene finner at du som privatperson eller bedrift har fått uriktig ligning, kan de under visse forutsetninger endre ligningen hele ti år tilbake i tid. En slik endring av ligningen kan bli svært kostbar for deg som skatteyter.


Vårt firma har kompetanse til å bistå deg som privatperson eller din bedrift i alle deler med kontakten mot skattemyndighetene. Vi kan bl.a. i slike situasjoner bistå deg personlig, eller din bedrift, i alle faser av skatteetatens kontroller og ser til at dine rettigheter blir ivaretatt.


Har skattemyndighetene allerede endret din ligning, kan vårt firma også bistå deg ved en eventuell klage på denne endringen og eventuell tvist mot skattemyndighetene

Text

Advokatfirmaet Elvenes AS


Besøksadresse

Storgata 25, 9008 Tromsø


Postadresse

Postboks 1037, 9260 TROMSØ


Telefon: 77 69 39 10

post@advokatelvenes.no


I kontorfellesskap med:
Advokat Vibeke Lindstrøm AS
Advokat Anneli Bendiksen AS

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon