Text

Våre spesialområder

Image
Text

Personskadeerstatning


Dersom du er påført en skade vil det i mange tilfeller være mye verdt å kontakte advokat for å få riktig erstatning. Vårt kontor har over 20 års erfaring med å gi bistand i erstatningssaker, bl.a. som følge av trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.

Button
Image
Text

Arv og generasjonsskifte


Å sette opp samboerkontrakt, ektepakt eller testament er en enkel måte å unngå konflikter på etter en endring i private forhold.

Se også prisliste.

Button
Image
Text

Fast eiendom


Vi bistår på forskjellige måter i rettsspørsmål som gjelder fast eiendom, bl.a. for å få avklart veiretter, forkjøpsretter, oppløsning av sameier (felleseie) og ved overdragelse av fast eiendom.

Button
Image
Text

Skatt og avgift


Norge har kompliserte skatte – og avgiftsregler. Det er derfor viktig at man er klar over hvilke rettigheter og plikter man overfor skattemyndighetene. Vårt kontor kan bidra med informasjon eller bistå i en tvist.

Button
Image
Text

Barne og familierett


Vårt kontor har kompetanse innen for alle områder innenfor familieretten, det være seg oppsett av samværsavtale, barnefordeling, ektepakt deling av eiendeler ved skillsmisse eller annet.

Button
Text

Advokatfirmaet Elvenes AS


Besøksadresse

Storgata 25, 9008 Tromsø


Postadresse

Postboks 1037, 9260 TROMSØ


Telefon: 77 69 39 10

post@advokatelvenes.no


I kontorfellesskap med:
Advokat Vibeke Lindstrøm AS
Advokat Anneli Bendiksen AS

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon