Om oss

Advokatfirmaet Elvenes AS (tidligere Håkon Elvenes AS) ble stiftet i 2005. Vi driver alminnelig advokatpraksis i Tromsø, og har kontor i Strandtorget 3, 4. etasje.
Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Yrkestittelen advokat er gitt i Norge, og begge kontorets advokater er medlemmer i Den Norske Advokatforening. Kontoret har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret.

For klager angående advokattjenester, disiplinærordningen, advokatenhjelperdeg.no

Håkon Elvenes

Pensjonist og styreleder

men ikke lenger advokat.

Ble cand. jur. i 1976 ved Universitetet i Oslo, og har senere tatt en rekke kurs innenfor aktuelle arbeidsområder. Han har arbeidet som advokat i Tromsø fra 1991. Før dette har han vært lagdommer, pasientombud, advokat, dommerfullmektig og førstesekretær i Kommunaldepartementet.

Han har arbeidet med juridiske spørsmål innenfor de fleste sentrale rettsområder, og arbeider i dag særlig med avtalerett, arverett, barnerett, erstatningsrett, fast eiendom, helserett og utlendingsrett.

I år 2000 ble han godkjent advokatmekler. Fra 2005 til 2012 var han medlem av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg

Type text here

Type text here

Type text here

Type text here

Type text here

Type text here

Tor Reidar Klausen

Advokat og mekler

Tlf: 77 69 39 10
trk@advokatelvenes.no

Tok sin juridiske embetseksamen ved Universitetet i Tromsø høsten 1999. Han har vært ansatt i firmaet siden februar 2009.

Han har det meste av sin arbeidserfaring fra skatteetaten hvor han har arbeidet ved næringslivsavdelingen på Vesterålen ligningskontor, vært faglig leder av arveavgiftsavdelingen ved Troms skattefogdkontor og underdirektør i Skatt nord, avdeling for kontroll og rettsanvendelse i Tromsø.

Han har også forelest ved Folkeuniversitetet i Vesterålen i perioden 2004-2005 blant annet i arbeidsrett, skatterett, rettslære samt juss i transportnæringen.

Som advokat arbeider han innenfor de fleste rettsområder, men med hovedvekt på skatterett, avtalerett, arverett, familierett, erstatningsrett og fast eiendom.

Heidi Kristoffersen

Advokatsekretær

Tlf: 77 69 39 10
post@advokatelvenes.no

Har utdanning fra Bedriftsøkonomisk Institutt og Bankakademiet. Hun har i mange år arbeidet i bank.

Hun har vært ansatt som advokatsekretær ved kontoret fra 2005.

hCaptcha

Advokatfirmaet Elvenes AS

Besøksadresse

Strandtorget 3, 4. etasje, 9008 Tromsø

Postadresse

Postboks 1037, 9260 TROMSØ

Telefon: 77 69 39 10
post@advokatelvenes.no

I kontorfellesskap med:
Advokat Vibeke Lindstrøm AS
Advokat Anneli Bendiksen AS

Advokatfirmaet Eriksen AS