Våre spesialområder

Personskadeerstatning

Dersom du er påført en skade vil det i mange tilfeller være mye verdt å kontakte advokat for å få riktig erstatning. Vårt kontor har over 20 års erfaring med å gi bistand i erstatningssaker, bl.a. som følge av trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.

Les mer

Arv og generasjonsskifte

Å sette opp samboerkontrakt, ektepakt eller testament er en enkel måte å unngå konflikter på etter en endring i private forhold.

Se også prisliste.

Les mer

Fast eiendom

Vi bistår på forskjellige måter i rettsspørsmål som gjelder fast eiendom, bl.a. for å få avklart veiretter, forkjøpsretter, oppløsning av sameier (felleseie) og ved overdragelse av fast eiendom. 

Les mer

Skatt og avgift

Norge har kompliserte skatte – og avgiftsregler. Det er derfor viktig at man er klar over hvilke rettigheter og plikter man overfor skattemyndighetene. Vårt kontor kan bidra med informasjon eller bistå i en tvist.

Les mer

Barne og familierett

Vårt kontor har kompetanse innen for alle områder innenfor familieretten, det være seg oppsett av samværsavtale, barnefordeling, ektepakt deling av eiendeler ved skillsmisse eller annet.

Les mer

hCaptcha

Advokatfirmaet Elvenes AS

Besøksadresse

Strandtorget 3, 4. etasje, 9008 Tromsø

Postadresse

Postboks 1037, 9260 TROMSØ

Telefon: 77 69 39 10
post@advokatelvenes.no

I kontorfellesskap med:
Advokat Vibeke Lindstrøm AS
Advokat Anneli Bendiksen AS

Advokatfirmaet Eriksen AS