Barne og familierett

Enten det er tale om å ivareta interessene til barn, å oppnå større økonomisk trygghet i et samboerskap eller å foreta et økonomisk ryddig skifte etter ekteskap eller samboerforhold kan de fleste ha nytte av å kontakte advokat.

Vårt kontor kan bistå innenfor alle områder innenfor barne- og familieretten. Vi har også mangeårig erfaring i barnevernsaker både i forhandlinger med kommunalt barnevern, i fylkesnemnda og i rettsapparatet.

Se prislisten for nærmere priser på ulike tjenester.

hCaptcha

Advokatfirmaet Elvenes AS

Besøksadresse

Strandtorget 3, 4. etasje, 9008 Tromsø

Postadresse

Postboks 1037, 9260 TROMSØ

Telefon: 77 69 39 10
post@advokatelvenes.no

I kontorfellesskap med:
Advokat Vibeke Lindstrøm AS
Advokat Anneli Bendiksen AS

Advokatfirmaet Eriksen AS