Arv og generasjonsskifte

Testament, arvepakt, skifte

Arv og skifte er et rettslig område som lett kan føre til splid og ufred i familie og nære relasjoner. Det er derfor særlig viktig å ha ryddige forhold på dette området, ved for eksempel å sette opp testament og/eller arvepakt.

Å kontakte advokat er også ofte nødvendig for å få gjennomført skiftet på en måte som gjør at minst mulig går bort i skatt og avgift.

Vårt kontor har erfaring innen både inn arverett og skatterett og har derfor kompetansen det kreves for eksempelvis å gjennomføre et generasjonsskifte i et enkeltmannsforetak.

I arve- og skiftesaker gis det en halv times gratis rådgivning.

Se ellers prisliste for faste priser for oppsett av bla. testament.

hCaptcha

Advokatfirmaet Elvenes AS

Besøksadresse

Strandtorget 3, 4. etasje, 9008 Tromsø

Postadresse

Postboks 1037, 9260 TROMSØ

Telefon: 77 69 39 10
post@advokatelvenes.no

I kontorfellesskap med:
Advokat Vibeke Lindstrøm AS
Advokat Anneli Bendiksen AS

Advokatfirmaet Eriksen AS